Huvudmål

AKTIVT SÄLLSKAP

Det är alltid en och samma person som kommer. Vi är måna om att erbjuda personlig service. Vi möter
alla med största respekt och integritet – oavsett språk, etnicitet, kultur och religon.
Vi försäkrar oss alltid om att vårt erbjudande känns rätt, upplevs positivt och oproblematiskt.

Vi försäkrar oss alltid om att vårt erbjudande känns rätt, upplevs positivt och oproblematiskt. Vi är
noga med att först och främst nå en gemensam och tydlig överenskommelse om vad det är vi ska
göra, hur ofta vi besöker och vad det kommer att kosta – innan vi börjar!

Vi strävar efter ökad trygghet och ett omhändertagande som går utöver det som erbjuds av
samhällets omsorg.

HÄLSOUTVECKLING
Huvudmålet med de insatser som görs är att skapa verktyg och miljöer där de anställda själva kan påverka och ta ansvar för sin hälsa och arbetssituation. Detta leder till hälsomedvetna, gladare samt mera kreativa och initiativrika medarbetare. Dessa förändringar bidrar i sin tur till lägre sjukfrånvaro, minskad negativ stress, färre långtidssjukskrivningar, med mera. Såväl förbättrad hälsa och miljö, som ökad arbetsglädje och kreativitet har avgjort positiva effekter på produktivitet och lönsamhet.

Viktiga ledstjärnor i arbetet:
#. Vi har olika förutsättningar, olika förkunskaper och förmåga att lära, olika motivation och drivkraft
#. Stimulera och motivera!
#. Lösningar och åtgärder ska stimulera. Åtgärderna ska skapa engagemang, diskussion och förståelse
#. Tänk i nya banor!
#. Nya metoder eller temavarianter är mera stimulerande och leder till ökad kunskap.
#. Mötet mellan människor är viktigt!
#. En öppen och förtroendefull dialog är ovärderlig. För att uppnå kunskap krävs ett utbyte av erfarenheter människor emellan