hadegott AB Finanskonsult

VERKSAMHETEN
Vi jobbar med kortare uppdrag inom finans, ekonomi och strukturer. Arbetet bedrivs som coachning och diskussionspartner. Det innehåller genomgångar och olika modeller för framgång i Er verksamhet.

Vårt arbetssätt är rakt och ärligt. Vårt arbetssätt är utifrån ekonomiska värderingar dock lämnar vi absolut inte det personliga och känsloriktiga arbetet därhän.

Vår verksamhet bygger på största tystnadsplikt vilket är en fullt naturlig del i verksamheten.

foretagspres3