Uppdragsexempel

– Diskussionspartner vid generationsskifte
– Strukturomvandling i verksamheter
– Strategidiskussioner
– Utökning samt minskning av verksamheter
– Fastigheter
– Coach i rullande verksamhet
– Rådgivning som stärkande underlag vid beslutsfattande
– Ekonomicoach, företag så väl som privat

hand1  hand2  hand3