Uppdragsexempel

AKTIVT SÄLLSKAP
Om Du eller någon som står Dig nära, behöver glädje, stimulans, och sällskap i vardagen, finns nu ett värdefullt alternativ. Aktivt Sällskap kommer regelbundet på besök, erbjuder sällskap, omsorg och
hjälp till en mera aktiv tillvaro.
Då finns aktivt sällskap.
Vill Du få mera glädje och stimulans i Din, eller nära anhörigs vardag? Söker Du någon som regelbundet kommer på besök, är ett trevligt och tryggt sällskap, visar omsorg och uppriktig omtanke?Söker Du någon som hjälper till med, och är med på, aktiviteter av olika slag? Någon som erbjuder något annat än traditionell hemtjänst?

Aktivt Sällskap finns i Helsingborg med omnejd och koordineras här av Camilla. Camilla är utexaminerad hälsoutvecklare med utbildning och gedigen erfarenhet från sjukvården.
CA hälsoutveckling, som administrerar Aktivt Sällskap, ser glädjen och ansvaret i att möta alla med värme och respekt som utgångspunkten för fokus på hälsa, välmående och själslig stimulans.

Om Du ringer 070-239 83 83 och berättar om vad Du eller Din nära anhörig vill ha hjälp med, eller behov av, så berättar vi mera om Aktivt Sällskap.

HÄLSOUTVECKLINGSUPPDRAG
HUR ARBETAR VI, RENT PRAKTISKT?
Genom intervjuer framkommer oftast rent konkreta behov av olika åtgärder som kan göras både arbets-relaterat men även i stor grad personliga för individen själv. Detta utmynnar sedan i olika aktiviteter både i grupp och individuellt, ofta kopplat till uppföljningar med såväl personen som uppdragsgivaren.

VAD KOSTAR DET OCH VILKA RESULTAT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?
Då projekten till stora delar är svåra att överblicka till en början åtminstone i analysfasen är det mest brukligt med debitering enligt nedlagda timmar. Naturligtvis kan en uppskattning av analysfasen ges. Konkreta åtgärdsprogram samt uppföljning är dock lättare att uppskatta.logo

Det resultat som uppkommer efter ett fullgjort och genomfört totalt projekt torde utmynna i en friskare och mer motiverad personal, med följden av mindre sjukfrånvaro, större effektivitet vilket i sin tur leder till utökat netto för uppdragsgivaren.