Historik

Per har bedrivit denna verksamhet under ett tiotal år. Camilla finner området intressant och har kompletterat verksamheten med de rent kommersiella produkterna. Våra resor är både i närområde, men även andra sidan jordklotet.

field2